ტრენინგები და განვითარება:

  • სამართლიანობა, მრავალფეროვნება და ინკლუზიურობა
  • დამწყები მენეჯერების დატრენინგება
  • გუნდური მუშაობა
  • კომუნიკაცია
  • გასაუბრება და კადრების აყვანა
  • თანამშრომელთა ურთიერთობის მართვა
  • სწავლების მენეჯმენტი
Loading...