პერსონალის შერჩევა:

ჩვენ ვეძებთ ტალანტებს თქვენთვის!

 

  • ორგანიზაციული კლიმატის ზოგადი შესწავლა;
  • სამუშაოს ანალიზი და აღწერა;
  • საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამოყალიბება;
  • კანდიდატების მოძიება და გადარჩევა;
  • გადაწყვეტილების მიმღებისთვის საუკეთესო კანდიდატების წარდგენა;
  • შერჩეულ კანდიდატთან ხელშეკრულების გაფორმება
Loading...