თანამშრომელთა ადმინისტრირება:

  • თანამშრომელთა სახელმძღვანელოს შექმნა
  • ბენეფიტების ადმინისტრირება
  • ფეიროლის სრული ციკლის მართვა
  • თანამშრომლის მიღების სრული პროცესის მართვა
  • თანამშრომლის გაშვების სრული პროცესის მართვა
  • სამუშაოზე მიღების და სამუშაოდან გაშვების ადმინისტრირება
  • სამუშაო აღწერილობის განხილვა
  • სამუშაოს შესრულების მენეჯმენტი
Loading...